Burgemeester Velema op de Fordson Dexta, de eerste trekker van Annie en Johan Schnieders. (foto: André Dümmer)
Burgemeester Velema op de Fordson Dexta, de eerste trekker van Annie en Johan Schnieders. (foto: André Dümmer)

Johan en Annie Schnieders vieren briljanten huwelijk

Algemeen

TER APELKANAAL - De 89-jarige Johan Schnieders en zijn twee jaar oudere vrouw Anna Weijnans (91) uit Ter Apelkanaal bereiken vandaag een bijzonder huwelijksjubileum: ze zijn 65 jaar getrouwd en vieren hun briljanten huwelijk. 

Johan is geboren in Ter Apelkanaal, Jantje ziet het levenslicht op De Horsten in Musselkanaal. Beiden groeien ze op in een boerenbedrijf en ze leren elkaar kennen tijdens een dansavond in Hotel Boschhuis in Ter Apel. Het is meteen raak tussen de twee en na vijf jaar trouwen ze op 20 december 1956 voor de wet en op 16 mei 1957 volgt het kerkelijk huwelijk. De twee gaan wonen op de boerderij van Johan ouders en nemen het bedrijf over. Eerst runnen ze een gemengd bedrijf, later gaan ze over akkerbouw en komen er ook varkens en een loonwerkerstak. Inmiddels is het boerenbedrijf overgenomen door een van de kinderen en zijn Johan en Annie in de naastgelegen woning getrokken, net zoals zijn ouders dat ook deden. Toch komt Johan nog bijna dagelijks een kijkje nemen op de boerderij en is hij niet te beroerd even op de tractor te stappen. 

Het echtpaar krijgt samen negen kinderen. Inmiddels zijn er ook achttien kleinkinderen, twee achterkleinkinderen en wordt de derde binnenkort verwacht. Johan en Annie zijn allebei goed gezond, staan nog midden in het leven en zijn graag in en om het huis bezig, waaronder hun moestuin, het maken van jam en het voeren van de kippen, maar ook mogen ze samen graag kaarten en heeft Annie lang in het kerkkoor van de St. Josephkerk in Zandberg gezongen. Daar hebben de twee ook diverse functies bekleed. Zo is Johan nog steeds actief bij de groenploeg van de kerk. 

Het huwelijksjubileum is met familie gevierd in De Schaapsberg. Het jubilerende echtpaar heeft vanmiddag bezoek gehad van burgemeester Jaap Velema, die hen namens de gemeente Westerwolde heeft gefeliciteerd. Ook hebben de echtelieden wederom de felicitaties mogen ontvangen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.