De vrijwilligers van het Taalhuis helpen mensen mee hun taalvaardigheid te verbeteren. (foto: Biblionet Drenthe)
De vrijwilligers van het Taalhuis helpen mensen mee hun taalvaardigheid te verbeteren. (foto: Biblionet Drenthe)

Taalhuis Aa en Hunze loopt goed en zoekt vrijwilligers

Algemeen

AA EN HUNZE - Het Taalhuis Aa en Hunze zoekt nieuwe vrijwilligers. Nu de coronamaatregelen van de baan zijn, is er veel behoefte aan nieuwe begeleiders. 

,,We zoeken vrijwilligers die het fijn vinden om een ander te helpen. Met een uurtje inzet per week kan je het verschil al maken’’, aldus Taalhuiscoördinator Theo Wortel. ,,De mensen zijn samen met een Nederlander of medelander met taal bezig, vaak op het gebied van spreken. Meestal moeten de deelnemers Nederlands als nieuwe taal leren. Maar de doelgroep wil bijvoorbeeld ook leren eigen post af te handelen of hun (klein)kinderen voorlezen.’’

Geduldig
Nieuwe vrijwilligers krijgen een gratis training en werken met gratis lesmateriaal. De dienstverlening van het Taalhuis zelf is ook kosteloos. ,,Je hoeft als vrijwilliger geen onderwijservaring te hebben. Als je maar geduldig, behulpzaam en vriendelijk bent. Dat is belangrijk.’’ Wortel werkt zelf bij het Drenthe College en zorgt voor de training en begeleiding van de vrijwilligers. Momenteel zijn er 29 vrijwilligers actief in het Taalhuis. Zij begeleiden 35 cursisten.

Dorpshuis
De begeleiding wordt vaak individueel gegeven, maar werken met een groepje is ook mogelijk. Wortel vindt het belangrijk dat de vrijwilligers en hun deelnemer plezierig samenwerken. ,,Ik spreek ook vaak over taalmaatjes, want als begeleidend vrijwilliger ben je vaak ook een vraagbaak. En dan wordt je vanzelf een maatje.’’ De taalmaatjes spreken soms in één van de bibliotheken in Aa en Hunze af met hun cursist, maar de ontmoetingen vinden ook plaats in een dorpshuis.

Taalmaatjes
Nieuwe taalmaatjes kunnen zich aanmelden bij Theo Wortel. Dat kan telefonisch of via de mail: 06-48527411 of info@taalhuisaaenhunze.nl. Natuurlijk mogen ook mensen die aan de slag willen met het verbeteren van hun eigen taalniveau zich melden. 

Het Taalhuis Aa en Hunze is een samenwerking van onder andere Biblionet Drenthe, de gemeente Aa en Hunze, het Drenthe College, Welzijnsorganisatie Impuls en Werkplein Drentse Aa. Het Taalhuis zit in de bibliotheek in Gieten. Elke vrijdagmiddag is er (inloop)spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur.