Wethouder Ingrid Sterenborg spreekt de leerlingen toe tijdens de startbijeenkomst.
Wethouder Ingrid Sterenborg spreekt de leerlingen toe tijdens de startbijeenkomst.

VWO-leerlingen Ubbo onderzoeken hoe Parkwijk duurzamer kan worden

Algemeen

STADSKANAAL - Leerlingen uit VWO 5 van scholengemeenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal gaan onderzoek doen naar duurzame gebiedsontwikkeling in de Parkwijk in Stadskanaal.

Daarvoor worden het buurtprofiel, de bewonersparticipatie, verduurzaming, de waterhuishouding in de wijk en leefbaarheid onder de loep genomen. Het onderzoek vindt onder leiding van Christien Hommes, docent en coördinator van het onderzoek, plaats in het kader van aardrijkskunde en burgerschap. Diverse organisaties die actief zijn in de Parkwijk hebben de samenwerking gezocht met de school, die midden in de Parkwijk staat. Angelique Smid van Welstad, wethouder Ingrid Sterenborg, Willeke Bergman van Waterschap Hunze en Aa’s, Henk Telkamp en Saskia Smit van Lefier hebben gezamenlijk de opdracht geformuleerd en uitbesteed aan de leerlingen. 

Positieve bijdrage aan samenleving
Voor het vak Aardrijkskunde moeten de leerlingen een praktische opdracht Geografische vaardigheden naar hun eigen leefomgeving doen. Hierdoor leren de leerlingen de geleerde theorie in de praktijk te brengen, hun eigen leefomgeving in beeld te brengen, een aardrijkskundig onderzoek op te stellen, een serieuze gesprekpartner voor bedrijven en overheden te zijn, een onderbouwde presentatie te geven van het resultaat/advies en een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren.

Wandeling door de wijk
Het onderzoeksproces is gestart met een wandeling door de Parkwijk, waarbij de leerlingen mogelijke leegstaande gebouwen hebben geïdentificeerd en groenvoorzieningen hebben beoordeeld om te kijken hoe deze ruimtes beter kunnen worden benut. De volgende stappen zijn interviews/enquêtes met bewoners afnemen en contact opnemen met externe partijen die in de wijk actief zijn - de wijkraad, Cosis, welzijnsorganisatie Welstad, woningcorporatie Lefier, waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Stadskanaal - om nog meer informatie te verzamelen.

De leerlingen zullen uiteindelijk antwoord geven op vragen over de wijkvisie, verduurzaming van woningen, de omgevingsinrichting, de leefbaarheid en het woningaanbod in de Parkwijk. Ze presenteren de resultaten in de vorm van een buurtmagazine met artikelen, foto’s en interviews die het leven in de Parkwijk illustreren, met tips over duurzaamheid, aangevuld met infographics over verschillende aspecten in de buurt, zoals bevolkingssamenstelling en voorzieningen. Het streven is dat de resultaten op maandag 15 april worden gepresenteerd.

Trinke Hardy, buurtwerker in de Parkwijk, is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek: ,,Dit geeft ook voor ons als welzijnsorganisatie waardevolle informatie op het gebied van duurzaamheid, waarmee wij samen met onze samenwerkingspartners de bewoners van de Parkwijk kunnen ondersteunen bij de leefbaarheid, bewonersparticipatie en verduurzaming.’’