De betrokken partijen tekenden vorig jaar al een samenwerkingsovereenkomst om tot een energieneutraal Vledderveen te komen. (foto: gemeente Stadskanaal)getekend. (foto: Groninger Dorpen)
De betrokken partijen tekenden vorig jaar al een samenwerkingsovereenkomst om tot een energieneutraal Vledderveen te komen. (foto: gemeente Stadskanaal)getekend. (foto: Groninger Dorpen)

Vledderveen biedt wijkenergieplan aan

Algemeen

VLEDDERVEEN - Duurzaam Vledderveen biedt op maandag 1 mei, tijdens een bewonersbijeenkomst in café Summertime in Mussel, het wijkenergieplan Vledderveen aan aan de gemeente Stadskanaal. 

Het wijkenergieplan is het resultaat van het onderzoek van het huidige energieverbruik, de stand van zaken van de woningvoorraad, de mogelijkheid om energie te besparen en de mogelijkheden om lokaal energie op te wekken. Het wijkenergieplan is een initiatief van Plaatselijk Belang Vledderveen. De werkgroep Duurzaam Vledderveen heeft onder begeleiding van de Groninger Energiekoepel (GrEK) samen met de inwoners van Vledderveen een wijkenergieplan gemaakt. In vier stappen heeft de werkgroep toegewerkt naar een plan met aanbevelingen voor de vervolgstappen, waarbij in en na elke stap de inwoners meegenomen zijn.

Korte én lange termijn
,,We begonnen met het doel om Vledderveen in 2050 aardgasvrij en energieneutraal te maken, op de wat langere termijn dus’’, vertelt werkgroeplid Jan Dost. ,,Maar in de loop van 2022 ontstond de energiecrisis met hoge energieprijzen. De aandacht ging toen vooral naar veel informatie over energiebesparende maatregelen op de korte termijn. Maar natuurlijk hebben we de lange termijn niet uit het oog verloren.’’ Een tipje van de sluier? ,,We kunnen het niet alleen. We kunnen het wél samen met inwoners, met overheden én met netbeheerders. Want zonder uitbreiding van de capaciteit van het huidige energienetwerk is geen enkel scenario voor een aardgasvrij en energieneutraal Vledderveen uitvoerbaar.’’

Onder de indruk en nieuwsgierig
Wethouder Ingrid Sterenborg is onder de indruk en nieuwsgierig. ,,Ik ben onder de indruk van hoe voortvarend de werkgroep dit samen met alle anderen heeft opgepakt. En ik ben nu al nieuwsgierig naar de vervolgacties die ze voorstellen. Maar dat er stappen worden gezet, dat lijkt me duidelijk. Het is mooi dat de ervaring die we hier opdoen, ook gedeeld wordt met anderen. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst voor alle inwoners van de gemeente.’’