Visnetten blijven achter in de zee en veroorzaken veel schade.
Visnetten blijven achter in de zee en veroorzaken veel schade. (Foto: Cor Kuyenhoven en Udo van Dongen.)

Lezing ‘Duik de Noordzee schoon’ door Wout Mennen

Algemeen

GASSELTERNIJVEEN - Historische Vereniging der Gemeente Gasselte zal op woensdag 5 april de jaarlijkse algemene ledenvergadering houden in Mfc de Spil in Gasselternijveen. De vergadering begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur. Na afloop van de ledenvergadering verzorgt Wouter Mennen een lezing over het schoonmaken en beschermen van de Noordzee door ervaren duikers. 

Op de bodem van de Noordzee rusten duizenden scheepswrakken. Ook vliegtuigwrakken uit de laatste oorlog. Achter die wrakken blijven talloze netten van vissers hangen en aangezien die netten uit nagenoeg onvergankelijk materiaal bestaan blijven die ‘spooknetten’ jaren achtereen vissen, schaaldieren en zeezoogdieren vangen. Zij blijven steken in de netten en komen jammerlijk aan hun einde. Duikers en hun organisaties hebben het initiatief genomen om die ‘spooknetten’, achtergebleven vishaken en lood te verwijderen. 

Maar zij doen meer. ,,Nederland heeft als zeevarende natie eeuwenlang op de Noordzee, een van de ruigste zeeën ter wereld, gevaren. Vele duizenden schepen rusten dan ook op de bodem van deze zee en deze wrakken spelen een sleutelrol voor het leven in dit natuurgebied. En dat niet alleen: die wrakken zijn ook een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed. Daar moeten we zuinig op zijn. Wrakkenbescherming en archeologisch onderzoek zijn andere vlakken waarop deze duikers zich richten”, aldus Mennen die zijn verhaal ondersteund met mooi en indrukwekkend foto- en filmmateriaal.

Deze lezing is voor iedereen toegankelijk.