Wethouder Bernard Jansen: ,,Onderwijs is een ontzettend belangrijk thema.'' (foto: gemeente Borger-Odoorn)
Wethouder Bernard Jansen: ,,Onderwijs is een ontzettend belangrijk thema.'' (foto: gemeente Borger-Odoorn)

Borger-Odoorn wil fors investeren in basisscholen

Algemeen

EXLOO - De gemeente Borger-Odoorn wil de komende vijftien jaar flink investeren in de huisvesting van basisscholen. Er is ruim 28 miljoen euro nodig voor nieuwbouw en renovatie van basisscholen in de gemeente. 

Dat staat in het integrale huisvestingsplan (IHP). Goed onderwijs wordt gegeven in goede scholen. Daarbij kan gedacht worden aan het binnenklimaat, dat tijdens corona nog belangrijker is geworden, en ook aan de faciliteiten. Veel scholen in Borger-Odoorn zijn in de jaren ‘70 gebouwd en daarmee gedateerd geraakt. In het IHP is een visie ontwikkeld op deze uitdaging en gekeken welke scholen nu aandacht verdienen. Er staan verschillende scenario’s in het plan die onderzocht gaan worden en ook wordt gekeken naar koppelkansen met andere bestaande (infrastructurele) plannen. 

Toekomst ligt bij de jeugd 
Het IHP is tot stand gekomen op basis van intensief overleg met de drie schoolbesturen van het basisonderwijs in de gemeente. Wethouder Bernard Jansen is trots op het resultaat dat na 1,5 jaar intensief overleg is behaald. ,,De toekomst ligt voor een groot gedeelte bij de jeugd van nu. Onderwijs is écht een ontzettend belangrijk thema. Bij de schoolbesturen zit veel inhoudelijke kennis, het is dus mooi dat dit samenkomt in het plan. Zo doen we als gemeente ook de juiste investeringen.’’

Vanaf 2025 zijn gemeenten verplicht om een IHP op te stellen. Jansen: ,,We hebben niet gewacht totdat het zover is, maar zijn zelf proactief aan de slag gegaan. We voelen de noodzaak om het voor onze jeugd goed te regelen. Want goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen.’’ Het IHP wordt op donderdag 6 april oriënterend behandeld in de raad, twee weken later - op 20 april - beslist de raad over het plan.