Het college van burgemeester en wethouders. (foto: gemeente Borger-Odoorn)
Het college van burgemeester en wethouders. (foto: gemeente Borger-Odoorn)

Borger-Odoorn toont ambitie in onzekere tijden

Algemeen

EXLOO - De gemeente Borger-Odoorn gaat volgend jaar flink investeren, ondanks de onzekere tijden waarin de samenleving zich momenteel bevindt. 

Dat blijkt uit de begroting voor 2023 die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd. De begroting toont de nodige ambities met vijf urgente maatschappelijke thema’s die in 2023 invulling moeten krijgen. Het gaat om duurzaamheid, wonen, armoede, zorg dichterbij en voorzieningen en preventie en inclusie. 

Goede balans
Wethouder Henk Zwiep: ,,We leven in onzekere tijden. Stijgende energieprijzen, een vluchtelingencrisis in Europa, ongekende inflatie en een pandemie die elk moment weer de kop kan opsteken. We merken in gesprekken met onze inwoners dat zij zich zorgen maken over deze ontwikkelingen die onvoorspelbaar en complex zijn en die zich ver over onze gemeentegrenzen uitstrekken. Tussen al deze ontwikkelingen zoeken wij een evenwicht in wat we willen realiseren in Borger-Odoorn en wat we daadwerkelijk kunnen waarmaken de komende jaren. Met de begroting voor 2023 hebben wij hierin een goede balans gevonden.’’

De begroting bevat vijf urgente maatschappelijke thema’s. De opgaven zijn urgent omdat het college het belang voelt om snel op deze onderwerpen te handelen. Die komen ook naar voren in het bestuursprogramma. In de begroting zijn dan ook meerdere voorstellen opgenomen om te investeren in de realisatie van een nieuwe basisschool, het in stand houden van kerncomplexen voor voetbal in Nieuw-Buinen en Valthermond, de nieuwbouw van sporthal De Koel in Borger en middelen voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Ook zijn in de begroting bestuurlijke voorstellen verwerkt, zoals het structureel maken van de budgetten voor de ouderenadviseur en het dorpsbudget. 

Participatie 
Het gemeentebestuur ziet participatie als een belangrijke voorwaarde bij de uitvoering van de verschillende opgaven. Dit betekent dat de gemeente inwoners meer wil betrekken bij de ontwikkeling van beleid, maar ook dat er ruimte is voor initiatieven vanuit inwoners. Sinds deze bestuursperiode werkt Borger-Odoorn met gebiedswethouders. Hiermee wil het college de afstand tussen bestuur en inwoners verkleinen.

De begroting wordt op donderdag 3 november in de gemeenteraad behandeld.