De meeste groene energie die in Drenthe wordt opgewekt is afkomstig van zonnepanelen.
De meeste groene energie die in Drenthe wordt opgewekt is afkomstig van zonnepanelen.

Provincie Drenthe wekt bovengemiddeld veel groene stroom op

Algemeen

DRENTHE - De provincie Drenthe wekt per hoofd van de bevolking twee keer zoveel groene stroom op als het landelijk gemiddelde: 2,22 kilowatt versus 1,11. Ook de andere twee noordelijke provincies doen het goed. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan op basis van de meest recente CBS-cijfers. Tegelijkertijd zijn er tussen de Drentse gemeenten aanzienlijke verschillen.

Drenthe is vooral een zonprovincie. Van de totale ‘groene capaciteit’ bestaat 80 procent uit zonnepanelen op daken en op land (zonneparken) en 20 procent uit windmolens. Die windmolens staan onder meer in windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Ook beschikt Drenthe nog over 39 klassieke windmolens, met een kap en vier wieken.

De gemeente Borger-Odoorn levert de grootste bijdrage aan de opwek van groene stroom in Drenthe. Waar de gemeente dus al beschikt over het grootste windmolenpark, loopt het ook qua zonne-energie voor op de rest van de provincie. Er staat in Borger-Odoorn voor ruim 193 megawatt aan zonnepanelen opgesteld. Dat zijn enerzijds panelen op daken, maar ook diverse zonneparken zijn meeberekend. Logischerwijs leveren de gemeenten met de minste inwoners ook minder ‘zonvermogen’. In dat kader valt wel op dat Assen wat achterblijft, vergeleken met de - qua inwoneraantal - andere grotere gemeenten. Een kleinere gemeente als Tynaarlo doet het daarentegen juist goed.

Al met al is er per Drent 2,22 kilowatt (kW) vermogen van zonnepanelen en windmolens beschikbaar. Dit getal wil zeggen dat er tijdens ultiem zonnige én winderige uren 2,22 kilowattuur (kWh) duurzame stroom per inwoner kan worden opgewekt. Uitgaande van 2,2 personen per gezin gaat het dus om 4,9 kWh per huishouden. Dat is die uren ruim voldoende om huizen volledig op groene stroom te laten draaien, want een gemiddeld gezin gebruikt gemiddeld zo’n 7,5 kWh per dag. Op andere momenten, wanneer de zon niet schijnt en de wind minder waait, komt stroom hoofdzakelijk uit gas- en kolencentrales.

Om bovengenoemde reden adviseert Zonneplan dan ook om vooral stroom te gebruiken op momenten waarop de zon en wind voor een groot deel van de stroomtoevoer zorgen. Het komt namelijk al regelmatig voor dat het net overbelast raakt tijdens zulke uren, omdat er niet voldoende stroom afgenomen wordt. Vooral wijken met veel zonnepanelen of gelegen in de nabijheid van een wind- of zonnepark kunnen hieraan bijdragen. Door stroom direct van zo’n hernieuwbare energiebron af te nemen, hoeft de stroom niet verder het elektriciteitsnet op, waarmee mogelijke overbelasting voorkomen wordt.