Een beeld van hoe de zandwinning in Sellingerbeetse er over tien jaar bij moet liggen. (illustratie: Kremer Zand en Grind)
Een beeld van hoe de zandwinning in Sellingerbeetse er over tien jaar bij moet liggen. (illustratie: Kremer Zand en Grind)

Commissie MER: kijk ook naar eindbeeld zandwinning Sellingerbeetse

Algemeen

SELLINGERBEETSE - Onderzoek in het milieueffectrapport voor de zandwinning in Sellingerbeetse ook de mogelijkheden om de doelen voor landschap, natuur en recreatie te halen op het moment dat er geen zand meer wordt gewonnen. 

Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Groningen en de gemeente Westerwolde. De provincie had, mede namens de gemeente, de commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. Kremer Zand en Grind wil de zandwinning in Sellingerbeetse uitbreiden en de installatie voor het scheiden van zand verplaatsen naar het bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Voordat de gemeenteraad van Westerwolde en de provincie Groningen besluiten over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Met de uitbreiding komt ook het einde van zandwinning in Sellingerbeetse in beeld. Rekening houden met dit einde is belangrijk om doelen voor bijvoorbeeld landschap, natuur en recreatie te kunnen halen. ,,Kijk daarom in het milieueffectrapport ook naar dit eindbeeld’’, zegt de Commissie, ,,naast effecten bij de bouw en tijdens de zandwinning.’’ Bij de verdere uitwerking en inrichting van bijvoorbeeld de oevers kan hier dan al rekening mee worden gehouden.