De nieuwe huurwoningen aan de Badstraat in Musselkanaal. (foto: Lefier)
De nieuwe huurwoningen aan de Badstraat in Musselkanaal. (foto: Lefier)

Stadskanaal zet fors in op verbeteren woningvoorraad

Algemeen

STADSKANAAL - Ook in de gemeente Stadskanaal worden de gevolgen zichtbaar van de sterk veranderde woningmarkt. 

Waar de regio tot voor kort nog kampte met een afnemende bevolking, lijkt er nu een omslagpunt bereikt. Volgens de laatste prognoses kan het aantal huishoudens de komende tien jaar zelfs met 300 toenemen. De gemeente is al geruime tijd bezig met plannen om in de toekomstige woningbehoefte te voorzien. Eerst vooral achter de schermen, maar nu worden die inspanningen ook steeds zichtbaarder.

Er wordt al jaren gewerkt aan het aantrekkelijker maken van de kernen en de dorpen met projecten als de Centrumvernieuwing Stadskanaal, Levendig Musselkanaal en het versterken van de leefbaarheid in de dorpen. De komende jaren wil de gemeente daarbij ook de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woonvormen voor alle doelgroepen en in alle dorpen en kernen vergroten. Wethouder Goziena Brongers: ,,We werken nauw samen met een groot aantal partners om ze zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ze deze nieuwbouwprojecten ook snel kunnen realiseren.’’

Kansen en ontwikkelingen
Er ligt een grote opgave in de hoeveelheid passende woningen en de kwaliteit en verduurzaming hiervan, vooral omdat de gemeente een kleine speler is op de markt en sterk afhankelijk is van initiatieven van marktpartijen. Daarnaast zijn er veel factoren en ontwikkelingen die de woningmarkt beïnvloeden. Zo is het heel belangrijk dat er goede verbindingen zijn met de regio en de stad Groningen. De komst van de trein is dan ook een krachtige impuls. De veranderende bevolkingsopbouw - en daarmee de veranderende behoefte - is ook een belangrijke factor. De kansen liggen vooral in de mogelijkheden die bijvoorbeeld de Regiodeal en het Nationaal Programma Groningen bieden in het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningen. Het kent ook regelingen om te investeren in het aantrekkelijker maken van dorpen en wijken.

Zichtbaar verbeteren
Het is de ambitie om in elk dorp of kern nieuwbouwwoningen te bouwen, passend bij de behoefte. De komende jaren gaat het in totaal om ongeveer 275 woningen en voor de periode daarna om nog eens 125 woningen. De eerste hiervan zijn al deels gerealiseerd, zoals aan de Kerkstraat-Badstraat in Musselkanaal en het appartementencomplex aan de Luxemburglaan in Stadskanaal. Andere zijn in ontwikkeling, zoals aan de Marktstraat-Jan Kortstraat in Musselkanaal. En dit najaar worden ook weer nieuwe kavels aangeboden. Voor de langere termijn zijn er plannen voor de bijna 400 woontitels die beschikbaar zijn. Naast het investeren in nieuwbouw zijn er ook diverse projecten voor de verduurzaming van de bestaande woningen, zoals in Musselkanaal. Dit najaar start bovendien de gebiedsgerichte aanpak in Maarsveld, waar woningen duurzamer zullen worden gemaakt en er wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid in de wijk.

De afgelopen jaren zijn de voorwaarden voor de nieuwe ontwikkelingen sterk verbeterd. Dit moet er toe leiden dat de gemeente kan groeien en over 10 jaar aantrekkelijk is voor alle doelgroepen. Vanavond wordt de raadscommissie hierover bijgepraat en is er een presentatie over de stand van zaken in de uitvoering van de woonvisie.